Nyheder fra Møldrup

2 °
Let overskyet

Seneste annoncer fra Møldrup og omegn

Job tilbydes:
Ergoterapeut til Neurorehabilitering Toftegården - vikariat
Vi søger en ergoterapeut til vikariat på Neurorehabilitering Toftegården i Møldrup, Viborg Kommune. Stillingen er med primær tilknytning til 8 faste botilbudspladser og 5 midlertidige, specialiserede neurorehabiliteringspladser.Vi tilbyderen fantastisk arbejdsplads med høj faglighed og godt kollegialt sammenholdtid til at fordybe sig om den enkelte borgerrig mulighed for selv at planlægge en afvekslende hverdagmulighed for faglig udvikling og opkvalificering via grundig oplæring og deltagelse i kompetenceudviklingstor indflydelse på egen arbejdstidgodt samarbejde og mulighed for sparring mono- og tværfagligt (med andre faggrupper)Vi søger en ergoterapeut, derhar lyst til at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade i voksenmålgruppenhar erfaring indenfor specialet og kendskab eller erfaring med relevante undersøgelses- og behandlingsværktøjer i forhold til ABC-konceptet.evner og har lyst til at være en del af det interdisciplinære samarbejde omkring den enkelte borger.Er selvstændig, ansvarsbevidst og arbejder målrettet og tålmodigt med øje for borgernes ressourcer og udviklingsmuligheder/rehabiliteringsbehov.har en anerkendende tilgang og en positiv indstilling til arbejdet og nye udfordringer.brænder for at være medvirkende til at skabe de bedste muligheder for, at den enkelte borger kan leve et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv trods de begrænsninger, hjerneskaden medfører.bidrager til det gode arbejdsmiljø ved en positiv indstilling og et godt humør.har flair for IT og skriftlig dokumentation.Dine primære arbejdsopgaverUndersøgelse, træning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Dokumentation af arbejdet, herunder medvirke til opstilling af rehabiliteringsplan, rehabiliteringsmål, udarbejdelse af tværfaglig status og neuropædagogiske strategierTæt tværfagligt samarbejde omkring borgerens rehabilitering, herunder indgå i ADL, vurdering af dysfagi og støtte til måltider samt medvirke til de enkelte borgeres muligheder for deltagelse i aktivitet og meningsfuld beskæftigelse. Samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis logopæd, visitator, sagsbehandler m.v.Medvirke i vurdering af eventuelle boligtilpasninger og ændringer eller vurdering af andet botilbud.Om osNeurorehabilitering Toftegården er beliggende i Møldrup 20 km nord for Viborg. Tilbuddet er målrettet voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Der er 13 pladser med 8 faste botilbud, 5 midlertidige neurorehabiliteringspladser og dagtilbud.Rehabiliteringsindsatsen er organiseret i tæt koordineret teambaseret, interdisciplinært samarbejde, hvor faggrupperne arbejder mod fælles beskrevne mål – i tæt samarbejde med borgeren og pårørende.Vores fælles faglige fundament bygger på neuropsykologi, hvor neuropædagogik anvendes bredt af de forskellige faggrupper. Vi tager afsæt i værdierne ligeværd, respekt, rummelighed og helhed.Den tværfagligt sammensatte personalegruppe består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, SOSU-personaler, sygeplejersker samt fast tilknyttet neuropsykolog.Mere om stillingenArbejdstiden er primært i dagvagter på hverdage med én ugentlig aftenvagt til klokken 20.00. Ugentlig arbejdstid er 37 timer eller færre efter aftale. Løn efter overenskomst.Vikariatet er med tiltrædelse 1. april 2023 løbende til 31. august 2023.Ansættelsessamtaler ventes afholdt onsdag den 20. februar 2023.Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte konstitueret centerleder, Christina Dall Christensen, telefon 22 51 34 01.Se også vores hjemmeside: neurorehab.viborg.dk.
Pleje- og Omsorgscenter Toftegården
Indrykket 6. februar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk