Nyheder fra Møldrup

15 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Møldrup og omegn

Job tilbydes:
Aftenvagt - Social -og sundhedshjælper i fast stilling hjemmeplejen område Nord - Skals
Hjemmeplejen distrikt Nord søger 1 social- og sundhedshjælper i en fast stilling til aftenvagt, timetal kan aftales. Du har indflydelse på egen vagtplan. Stillingen ønskes besat snarest eller fra 1. august 2022. Nord omfatter Skals, Møldrup og Vammen hjemmepleje og hverdagsrehabilitering.Har du lyst til at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet, så er det præcis DIG vi har brug for!I Distrikt Nord arbejder vi ud fra Viborg Kommunes værdigrundlag, der bygger på værdierne: mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og modVi lægger vægt på et godt og ligeværdigt arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på den gode omgangstone og humor i dagligdagen. Ved en ansættelse hos os, bliver du en del af en personalegruppe med fantastiske kollegaer i alle aldersgrupper og med forskellige personligheder.Vi kan tilbydeet team på 4-5 kollegaer dagligtet team som sætter kvaliteten i plejen højt, samt at vi har en dokumentation der kontinuerligt sikre målrettet indsats hos borgerenvi arbejder rehabiliterende, vi har stor fokus på, at borgeren er i centrum og at borgeren støttes i at bruge de ressourcer vedkommende hargod kollegial sparring og imødekommende kollegaer med humoret selvstændigt, ansvarsfuldt og meningsfyldt arbejdeen afvekslende og til tider tempofyldt hverdag præget af spændende faglige udfordringervarierende opgaver hos borgerneEn ledelse der har fokus på involvering og det gode arbejdsmiljøVi stiller bil til rådighedVi forventer at duer uddannet social- og sundhedshjælperkan lide en udfordrende og uforudsigelig hverdager loyal overfor beslutninger og kan sætte grænserarbejder rehabiliterende, og indgår aktivt i faglig sparring med kollegaer og ledereer rummelig, positiv og udstråler ro både mellem kollegaer og borgerehar godt humør/humor og vægter et godt arbejdsmiljøer fleksibel og dygtig til at prioritere opgaverne og har et stort overbliker faglig dygtig og ønsker kontinuerligt at udvikle diger kreativ, i stand til at se det positive i udfordringer, kan arbejde tværfagligt, rehabiliterende og motiverendeat du ser IT som en mulighed frem for en begrænsning i dit daglige arbejdehar kørekortVi har KMD Nexus som omsorgssystem, men vil sikre dig den oplæring der er nødvendig for dig.Løn og ansættelsesvilkårI henhold til gældende overenskomst.SamtalerForventer afholdelse af ansættelsessamtaler den 7. juni 2022.Yderligere oplysningerNærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Tina Jokumsen på telefon 21 64 33 54.
Distrikt Nord
Indrykket 23. maj på JobNet
Job tilbydes:
Social -og sundhedshjælper dagvagt i fast stilling hjemmeplejen område Nord - Skals
Det drejer sig om en fast stilling på 32 timer pr. uge med mulighed for flere timer.Stillingen ønskes besat snarest eller fra 1. juli 2022. Distrikt Nord omfatter Vammen, Møldrup og Skals hjemmepleje og hverdagsrehabilitering, hvor du vil have base i skals.Har du lyst til at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet, så er det præcis DIG vi har brug for!I Distrikt Nord arbejder vi ud fra Viborg Kommunes værdigrundlag, der bygger på værdierne: mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod Vi lægger vægt på et godt og ligeværdigt arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på den gode omgangstone og humor i dagligdagen.Ved en ansættelse hos os, bliver du en del af en personalegruppe med fantastiske kollegaer i alle aldersgrupper og med forskellige personligheder. Vi kan tilbydeet dagteam på 11-12 kollegaer dagligt og et aftenvagtsteam på 4 kollegaer dagligt, hvoraf der er en social- og sundhedsassistenten individuel introduktion til et afvekslende job i et lærerigt miljøgod kollegial sparring og imødekommende kollegaeret selvstændigt, ansvarsfuldt og meningsfyldt arbejdeen afvekslende og tempofyldt hverdag præget af spændende og faglige udfordringeren dialog baseret arbejdsplads og en arbejdsplads i rivende udvikling med gode kollegaer, som vægter det tværfaglige samarbejde højtvarierende opgaver hos borgerne eksempelvis: Digi-rehab, klippekort og virtuel hjemmepleje og m.m.indflydelse på egen vagtplanEn ledelse der har fokus på involvering og det gode arbejdsmiljøVi forventer at duer uddannet social- og sundhedshjælperkan lide en udfordrende og uforudsigelig hverdager loyal overfor beslutninger og kan sætte grænserarbejder rehabiliterende, og indgår aktivt i faglig sparring med kollegaer og ledereer rummelig, positiv og udstråler ro både mellem kollegaer og borgerehar godt humør og vægter et godt arbejdsmiljøer fleksibel og dygtig til at prioritere opgaverne og har et stort overbliker faglig dygtig og ønsker kontinuerligt at udvikle diger kreativ, i stand til at se det positive i udfordringer, kan arbejde tværfagligt, rehabiliterende og motiverendeat du ser IT som en mulighed frem for en begrænsning i dit daglige arbejdehar kørekort og bil til rådighedVi har KMD Nexus som omsorgssystem, men vil sikre dig den oplæring der er nødvendig for anvendelse.Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst.SamtalerAnsættelsessamtaler vil blive afholdt den 31. maj 2022.Yderligere oplysningerNærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Tina Jokumsen på telefon 21 64 33 54.
Distrikt Nord
Indrykket 23. maj på JobNet
Job tilbydes:
Social- og sundhedsassistent dagvagt i fast stilling hjemmeplejen område Nord - Skals
Hjemmeplejen distrikt Nord søger 1 social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 32 timer pr. uge med mulighed for flere timer. Stillingen ønskes besat snarest eller fra 1. juli 2022. Distrikt Nord omfatter Vammen, Møldrup og Skals hjemmepleje og hverdagsrehabilitering, hvor du som udgangspunkt vil have base i skals.I Distrikt Nord arbejder vi ud fra Viborg Kommunes værdigrundlag, der bygger på værdierne: mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod. Vi søger endnu en ildsjæl, som er faglig dygtig og kan medvirke til at understøtte vores borgere til at mestre eget liv med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. Samt har øje for helhedsplejen og de tiltag der er nødvendige.Vi lægger vægt på et godt og ligeværdigt arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på den gode omgangstone og humor i dagligdagen.Ved en ansættelse hos os, bliver du en del af en personalegruppe med fantastiske kollegaer i alle aldersgrupper og med forskellige personligheder. Vi kan tilbydeet dagteam på 11-12 kollegaer dagligt og et aftenvagtsteam på 4 kollegaer dagligt, hvoraf der er en social- og sundhedsassistentet team som sætter kvaliteten i plejen højt, arbejder for en god dokumentation der kontinuerligt sikre målrettet indsats hos borgeren                                                      vi arbejder rehabiliterende, har fokus på, at borgeren er i centrum og at borgeren støttes i at bruge de ressourcer vedkommende haret selvstændigt og ansvarsfuldt arbejdeet særdeles afvekslende og udfordrende arbejdevarierende opgaver hos borgerne eksempelvis. Digi-rehab, klippekort og virtuel hjemmeplejeIndflydelse på egen vagtplanarbejde hver 2. eller 3. weekend afhængigt af dit behovVi forventer at duer uddannet social- og sundhedsassistentkan lide en udfordrende og uforudsigelig hverdaghar lyst til at arbejde med komplekse borgere i eget hjem, indenfor servicelov og sundhedslover rummelig, positiv og udstråler ro både mellem kollegaer og borgerevil være med til faglig udviklinghar et godt humør og medvirker til et godt arbejdsmiljøer fleksibel og dygtig til at prioritere opgaverne og har et stort overbliker faglig dygtig og ønsker kontinuerligt at udvikle diger kreativ, i stand til at se det positive i udfordringer, kan arbejde tværfagligt, rehabiliterende, motiverende og god til at give sparring til kollegaerhar kørekort og bil til rådighedat du er god til og ser værdien af tværfagligt samarbejdeat du har fokus på den rehabiliterende tankegang og arbejder ud fra den enkelte borgers ønsker og ressourcerkan varetage den sundhedsfaglige dokumentation og FMK i Nexus under oplæringat du ser IT som en mulighed frem for en begrænsning i dit daglige arbejdeLøn og ansættelsesvilkårEfter gældende overenskomst.Yderligere oplysningerNærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Tina Jokumsen på telefon 21 64 33 54.
Distrikt Nord
Indrykket 25. maj på JobNet
Job tilbydes:
Barselsvikar
Møldrup Skole søger en lærer til et barselsvikariat på 30 timer fra 1. oktober 2022 og forventeligt frem til sommeren 2023Har du lyst til at være med til at skabe ”lys i øjnene” hos børn og voksne på Møldrup Skole? Så er du den lærer, vi søger.Møldrup Skole er en udviklingsorienteret skole i den nordlige del af Viborg Kommune. Vi har ca. 240 elever, der er opdelt i to afdelinger, afdeling 1, 0.-6. kl. og afdeling 2, 7.-9. klasse.Vi er godt i gang med at udvikle praksis, så alle børn kan opleve forpligtende læringsfællesskaber. Vi arbejder målrettet med elevernes læring og trivsel gennem faglige og sociale tiltag af høj kvalitet.I personalegruppen arbejder vi med at kvalificere kerneopgaven gennem fælles værdier, godt samarbejde og god trivsel. Dette med afsæt i De 4 syn fra Viborg Kommune  Vi søger en uddannet lærer, der har undervisningskompetencer i tysk, madkundskab og idræt.Vi forventer af dig, at du:Har gode relationskompetencer samt didaktisk flair i forhold til inklusionsopgavenHar øje for børnenes ressourcer og er nysgerrig på at følge deres læringsudbytte og progression tætHar øje for at børn har mange læringsbaner og altid tror på, at børnene gør det bedste de kan.Har gode kompetencer indenfor klasserumsledelse – er tydelig og imødekommendeSer værdien i et tæt samarbejde med skolens engagerede forældre, så vi i fællesskab giver børnene det bedste fundament for deres skolegangVi kan tilbyde:En skole i et engageret lokalsamfund, der sammen med os gerne vil bruge de lokale ressourcer til fælles gavn.Et kollegafællesskab, der byder ind med godt humør og god stemning, krydret med faglig alvorEn skole med en meget engageret bestyrelseElever, der knokler for at nå deres mål med læring og som gerne vil fællesskabet på hele skolen.Et godt samarbejde med meget engagerede kollegaer, der er midt i en proces med at skabe varieret og motiverende læring.Særligt fokus i det indeværende skoleår er:Hvordan kan vi understøtte elevernes læring ved at gøre mere af det, der virker – herunder individuelle læringsmål og læringsevalueringDen rammesættende dimission med bl.a. stille opstart, dagsorden og faste grupper i alle klasser.Styrkelse af elever i læse- og skrivevanskeligheder gennem en fokuseret ordblindeindsatsTOPI (tidlig opsporing og indsats – med særlig fokus på indsatsen)Co-teaching og fællesskabende didaktikker.Der afholdes samtaler fredag den 3. juni. For yderligere oplysninger eller besøg på skolen kan du kontakte skoleleder Kristine Jakobsen 41 71 91 38 el. pædagogisk leder Kirsten Uldbjerg Bach 30 35 31 56
Børn & Unge
Indrykket 24. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk