Sårbare borgeres tilfredshed bliver undersøgt

Foto: Viborg Kommune.
dato

Viborg Kommune har for første gang iværksat en brugertilfredshedsundersøgelse blandt 1.500 sårbare borgere på socialområdet.

Undersøgelsen, der er sendt ud som et digitalt spørgeskema, har til formål at vurdere borgernes tilfredshed med de tilbud og services, de modtager. Spørgsmålene omhandler blandt andet botilbud, bostøtte og aktivitetstilbud, og hvordan medarbejderne interagerer med borgerne.

Stine Damborg, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune, udtaler, at undersøgelsen vil give direkte viden om, hvorvidt tilbuddene lever op til borgernes og kommunens egne forventninger.

Resultaterne vil blive brugt til at udvikle og kvalitetssikre tilbuddene på socialområdet. Undersøgelsen forventes at blive gentaget med jævne mellemrum for at kunne sammenligne udviklingen på området.

Resultaterne forventes at være klar i løbet af foråret.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/saarbare-borgeres-tilfredshed-bliver-undersoegt-13787029/
Kilde: Viborg Kommune