Viborg Kommune sætter fokus på de unges valg af uddannelse og karriere

Foto: Viborg Kommune.
dato

Viborg Kommune lancerer Viborg Karriereuger 2023, et initiativ der skal hjælpe unge og deres forældre med at navigere i uddannelses- og erhvervsmulighederne i kommunen.

Over tre uger i efteråret vil der være uddannelsesaftener, en erhvervs- og karrieremesse samt åbent hus på ungdomsuddannelserne. Uddannelsesaftenerne er rettet mod elever i 8.-10. klasse og deres forældre, hvor ungdomsuddannelserne vil besøge grundskolerne.

Erhvervs- og karrieremessen finder sted den 8. november i Tinghallen, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil være til stede for at besvare spørgsmål.

Der vil også være inspirerende talks fra unge studerende og erfarne ledere. Karriereugerne afsluttes med åbent hus på ungdomsuddannelserne den 11. november.

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Katrine Fusager Rohde, og formanden for Beskæftigelsesudvalget, Anders Bertel, opfordrer alle unge og forældre til at deltage.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/viborg-kommune-saetter-fokus-paa-de-unges-valg-af-uddannelse-og-karriere-587949193496677/
Kilde: Viborg Kommune