Social- og sundhedsassistent til Pleje og Omsorgscenter Toftegården

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen er på 37 timer eller efter aftale med tiltrædelse 1. juni 2024 eller snarest muligt derefter
Arbejdstiden ligger i dagtimer med fri hver 2. weekend.
Pleje-og Omsorgscenter Toftegården består af to teams Iris-Tulipanvej (16 almenplejeboliger) og Solsikken (13 demenspladser). Stillingen vil primært være i Solsikken.

Vi tilbyder
En arbejdsplads der tager afsæt i personcentret omsorg, hvor vi i vides muligt omfang tilrettelægger plejen og omsorgen ud fra den enkeltes ønsker og behov.

 • Fagligheden vægtes højt - vi har dagligt tavlemøder, hvor igangværende og nye indsatser koordineres, kontinuerlige statusmøder med centersygeplejersker/fagkoordinator og tværfaglige samarbejdspartner, samt månedlige borgerteammøder og personalemøder.
 • Mulighed for faglig udvikling og opkvalificering via grundig oplæring og deltagelse i kompetenceudvikling.
 • Indflydelse på egen arbejdstid.
 • Godt samarbejde og mulighed for sparring både mono- og tværfagligt.
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter samarbejde, gode kollegaer og en humoristisk omgangstone højt.

Vi søger en kollega som
 • Er udviklingsorienteret og teoretisk velfunderet, med interesse for at tilegne dig kompetencer indenfor personcentret omsorg og kompetencer indenfor tværfagligt teamsamarbejde.
 • Vil indgå i den daglige pleje og rehabilitering hos borgere, samt igangsætte relevante aktiviteter ud fra borgerens ressourcer, ændrede livsvilkår og ønsker, herunder hverdagsaktiviteter der medvirker til, at borgeren opnår et meningsfuldt liv med størst mulig grad af selvstændighed.
 • Har fokus på samværsformer og støtter borgeren i sociale aktiviteter, herunder observere borgeren i forskellige situationer og herudfra medvirke til at skabe meningsfyldte aktiviteter, ud fra den enkeltes ressourcer og ønsker.
 • Er teoretisk velfunderet, udfører faglige beskrivelser, vurderinger og refleksioner i det daglige arbejde, samt planlægger, udfører, dokumenterer og evaluerer tiltag.
 • Er energisk, har stærke sociale kompetencer, er ansvarsbevidst og samarbejdsorientering monofagligt såvel som tværfagligt
 • Har et godt overblik og trives med, at den ene dag ikke ligner den anden.

Om os
Pleje og Omsorgscenter Toftegården er beliggende i Møldrup ca. 20 km nord for Viborg.
Plejecentret består af;
Iris- Tulipanvej er 2 bo miljøer med 8 boliger på hver vej. En af de 16 pladser er en midlertidige plads.
Solsikken er 1 bo miljø med 13 boliger for borger med demens. To af boligerne er midlertidige pladser.

Huset er en del af lokalsamfundet dette sker ved et tæt samarbejde med frivillige, den lokale skole og børnehave

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst. Straffeattest skal fremvises ved påtænkt ansættelse.

Samtaler
Der vil være ansættelsessamtaler den


Er du nysgerrig på at se din kommende arbejdsplads?

Vil vi meget gerne tilbyde guidet rundtur og fortælle om huset. Du er velkommen til at kontakte teamleder Karin Højgaard Svendsen på telefon 41 93 34 71, eller centerleder Christina Dall Christensen på telefon 22 51 34 01.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Pleje- og Omsorgscenter Toftegården, Nygade, 9632 Møldrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031099

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet